به وبسایت بزرگترین مرجع سیستم اعزام دانشجو خوش آمدید

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا به شرح زیر می باشند .

 

 

دانشگاه های ممتاز مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

دانشگاه های ممتاز مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا به شرح زیر می باشند .

 • Universitả Cả Foscari di Venezia
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 • Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 • Universita degli studi di Bari
 • Universita degli studi di Bologna
 • Universita degli studi di Catania
 • Universita degli studi di Firenze
 • Politecnico di Milano
 • Politecnico di Torino
 • Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant' Anna (SSSA)
 • Universita degli studi di Genova
 • Universita degli studi di Milano
 • Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Universita degli studi di Napoli “Federico II”
 • Universita degli studi di Padova
 • Universita degli studi di Palermo
 • Universita degli studi di Siena
 • Universita degli studi di Torino
 • Universita degli studi di Trieste
 • Universitả Degli Studi di Verona
 • Universita degli studi di Pavia
 • Universita degli studi di Perugia
 • Universita degli studi di Pisa
 • Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
 • Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Universitả degli Studi di Roma Tre

 

دانشگاه های خوب مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

دانشگاه های خوب مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا به شرح زیر می باشند .

 

 • Accademia di Belle arti    تمام آکادمی های هنرهای زیبا فقط تا کارشناسی ارشد
 • Conservatorio di Musica   تمام کنسرواتوآرهای دولتی مورد تایید آموزش و عالی کشور ایتالیا / فقط تا مقطع کارشناسی ارشد                                 
 • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
 • Universita del salento (universita degli studi di Lecco)
 • Universita per stranieri di siena
 • Universita  degli studi di Parma
 • Universita  degli studi di Salerno (University of Salerno)
 • Universita  degli Studi di Udine (University of Udine)
 • Universitả  della Calabria
 • Universita  IUAV di Venezia
 • Universita  degli studi di Cagliari
 • Universitả  degli di studi Camerino (University of Camerino)
 • Universita  degli studi di Ferrara
 • Universitả degli Studi di Bergamo
 • Universita Degli Studi di Teramo
 • Universita Degli Studi di Trento

 

دانشگاه های متوسط مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

دانشگاه های متوسط مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا به شرح زیر می باشند .

 

 • Free university of  Bozen- Bolzano  
 • Gran Sasso Science Institute  فقط در رشته‌های فیزیک اجرام آسمانی، علوم کامپیوتر، ریاضی، مطالعات شهری و منطقه‌ای مورد تایید می باشد                                                  
 • Istituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
 • Universita per stranieri di Perugia(university for foreigners,Perugia)
 • Universitả politecnica delle Marche
 • Universita politecnico di Bari
 • Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS – فقط در رشته های علوم انسانی
 • Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma فقط تا کارشناسی ارشد                                
 • Universitả Carlo Cattaneo
 • Universitả degli Studi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
 • Universita degli Studi “ Gabriele d’annunzio’ di Chieti-Pescara”
 • Universitả degli Studi del Molise
 • Universitả degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
 • Universitả degli Studi del Sannio-Benevento
 • Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
 • Universita degli Studi dell’ Insubria     فقط تا کارشناسی 
 • Universita commerciale luigi Bocconi
 • Universitả degli di Cassino
 • Universitả degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"   
 • Universitả degli Studi di Brescia
 • Universitả degli Studi di Foggia
 • Universitả degli Studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)
 • Universitả degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  فقط تا کارشناسی ارشد 
 • Universitả degli Studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) فقط تا کارشناسی ارشد 
 • Universitả della Valle d’ Aosta