درباره ما

گروه آتیه آفرینان ایرانیان بزرگترین گروه اعزام دانشجو به خارج از کشور بهترین شرایط تحصیل در ایتالیا همراه با بورسیه تحصیلی را برای متقاضیان بوجود می آورد

فراخوان دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس به زبان انگلیسی

فراخوان دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس به زبان انگلیسی

بدون ارایه مدرک زبان در زمان پذیرش
مدارک لازم پذیرش در دانشگاه معتبر پلی تکنیک میلان
1 ترجمه انگلیسی دانشنامه لیسانس
2 ترجمه انگلیسی ریز نمرات لیسانس
3 دو توصیه نامه از اساتید
4 کورس دیسکریپشن رشته ی لیسانس
5 انگیزه نامه ی تحصیلی
6 پرتفولیو فقط برای رشته ها ی معماری و شهرسازی
معرفی رشته ها:

1 . Aeronautical Engineering
Milano Bovisa Campus
2 . Architecture - Building Architecture
Milano Leonardo Campus
3 . Biomedical Engineering
Milano Leonardo Campus
4 . Building and Architectural Engineering
Milano Leonardo and Lecco Campuses
5 . Civil Engineering
Milano Leonardo Campus
6 . Civil Engineering for Risk Mitigation
Lecco Campus
7 . Computer Science and Engineering
Milano Leonardo and Como Campuses
8 . Design & Engineering
Milano Bovisa Campus
9 . Design for the Fashion System
Milano Bovisa Campus
10 . Electrical Engineering
Milano Leonardo Campus
11 . Energy Engineering
Milano Bovisa and Piacenza Campuses
12 . Environmental and Land Planning Engineering
Milano Leonardo Campus
13 . Interior Design
Milano Bovisa Campus
14 . Management Engineering
Milano Bovisa Campus
15 . Management of Built Environment
Milano Leonardo Campus
16 . Materials Engineering and Nanotechnology
Milano Leonardo Campus
17 . Mathematical Engineering
Milano Leonardo Campus
18 . Mechanical Engineering
Milano Bovisa, Lecco and Piacenza Campuses
19 . Nuclear Engineering
Milano Bovisa Campus
20 . Product Service System Design
Milano Bovisa Campus
21 . Space Engineering
Milano Bovisa Campus
22 . Sustainable Architecture and Landscape Design
Piacenza Campus
23 . Telecommunication Engineering
Milano Leonardo Campus
گروه آتیه آفرینان ایرانیان
بزرگترین گروه مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور
دارای هفت مجوز رسمی از وزارت علوم
دارای مجوز رسمی از وزارت کار
شماره تماس 02122226777