به وبسایت بزرگترین مرجع سیستم اعزام دانشجو خوش آمدید

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه به شرح زیر می باشند .

 

 

دانشگاه های ممتاز مورد تایید وزارت علوم فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه که ممتاز هستند عبارتند از :

 • Agro Paris Tech
 • École Centrale Supérieure,Paris
 • École Nationale Supérieure كليه مدارس عالي دولتي
 • École Centrale de Nantes
 • École Centrale Supérieure de Lyon
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 • École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
 • École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
 • École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
 • École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
 • École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
 • École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
 • École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
 • École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
 • École Nationale Supérieure de la Photographie
 • École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
 • École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
 • École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
 • École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
 • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
 • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
 • École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
 • École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
 • École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 • École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
 • École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)
 • École Nationale Supérieure du Paysage
 • École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
 • L'École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I' Innovation (ENSGSI)
 • École Nationale Supérieure Louis Lumière
 • École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 • École National des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • École Normale Supérieure de Lyon
 • École Normale Supérieure de paris (ENS paris)
 • École Polytechnique –Paris Tech
 • École Polytechnique Universitaire de Marseille
 • École Supérieure d’Électricité (Supelec)
 • Museum National d’Histoire Naturelle
 • Sciences Po فقط در رشته‌ اقتصاد ، رشته جامعه شناسی ، رشته حقوق و رشته علوم سیاسی
 • Sorbonne Université این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه پاریس 4 و پاریس 6 تشکیل شده است
 • Université d’Aix-Marseille
 • Université de Bordeaux I
 • Université de Bordeaux II
 • Université de Bordeaux III
 • Université de Bordeaux IV
 • Université de Bourgogne, Dijon
 • Université de Caen
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université de Clermont-Ferrand (I-II)
 • Université de Franche-Comte,Besancon
 • Université de la Rochelle
 • Université de Lille I – Sciences et Technologies
 • Université de Lille II - Droit et Santé
 • Université de Lille III – Charles de Gaulles
 • Université de Limoges
 • Université de Lorraine
 • Université de Lyon I – Claude Bernard
 • Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 • Université de Lyon III – Jean Moulin
 • Université de Montpellier I
 • Université de Montpellier II
 • Université de Montpellier III- Paul Valéry
 • Université de Nantes
 • Université de Nice Sophia Antipolis
 • Université de Pau
 • Université de Perpignan
 • Université de Picardie Jules Verne
 • Université de Poitiers
 • Université de Reims Champagne – Ardenne
 • Université de Renne I
 • Université de Renne II
 • Université de Rouen – Haute Normandie
 • Université de Strasbourg
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 • Université de Technologie de Troyes
 • Université de Toulon et du Var
 • Université de Toulouse I - Capitole
 • Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 • Université de Toulouse III - Paul Sabatier
 • Université François Rabelais de Tour
 • Université Grenoble Alpes         تشکیل شده است.           Grenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام
 • Université Jean Monnet Saint-Etienne
 • Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 • Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
 • Université Paris Dauphine – Paris 9
 • Université Paris Descartes-Paris V
 • Université Paris Diderot (paris VII)
 • Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 • Université Paris Sud – Paris 11
 • Université Paris XII
 • Université Paris XIII
 • Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 • هاINSA (Institut National de Sciences Appliques)تمام
 • Institut National de la Recherche Agronomique
 • Institut National des Télécommunications (INT)
 • Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Institut National Polytechnique de Toulouse
 • Institut Supérieure de l'Aéronautique et de  l'Espace (ISAE-SUPAERO)

 

 

دانشگاه های خوب مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه که خوب هستند عبارتند از :

 

     École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)

     École d’Architecture de Paris – Belleville   فقط تا کارشناسی ارشد

     École des Hautes Études en Sciences Sociales

     École d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels

     École Pratique des Hautes Études

     École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie

     École Supérieure d’Architecture

     Institut Supérieure de Mécanique de Paris   فقط تا کارشناسی ارشد                   

Université Cote d’Azur

 تا مقطع دکتری مورد تایید می‌باشد  Université de Nice Sophia Antipolis فقط مدارک صادره از 

    Université d’Avignon

    Université d’Evry-val-d’Essonne

    Université d’Orlean

    Université d’Angers

    Université de Bretagne Occidentale

    Université de Corse Pascal Paoli

    Université de Haute-Alsace Mulhouse

    Université du Havre

    Université du Maine – le Mans

    Université de Savoie(Chambery)

    Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

    Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines

 

دانشگاه های متوسط مورد تایید وزارت علوم فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم فرانسه که متوسط هستند عبارتند از :

 

Audencia Nantes École de Management   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

CERAM Sophia Antipolis   ،

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ، رشته تجارت ، رشته بازرگانی ، اداری و مالی

Clermont Graduate school of Management   فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers

École Centrale d'électronique (ECE)   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École d'Architecture de Paris-Val-de-Sein   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École de Design Nantes Atlantique

École de Management de Lyon   فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد

École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت

École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - EESAB

فقط تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا - هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی

École Nationale de  l'Aviation Civile (ENAC)  فقط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (EPITA) 

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieur de Commerce de Montpellier  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی

École Supérieur de Commerce de Toulouse   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieur d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)  

(...،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله

École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’Optique (ESO)  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک

École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest

École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)  فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)   فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت

Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد

ESSEC Business School  

رشته تجارت قابل قبول است  Master Spécialisé    تمام مدارک به غیر از مدرک

Euromed Marseille (École de Management)   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Grenoble École de Management  

فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد و فقط مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.

Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  فقط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)

INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)

Institut de Physique du Globe de Paris

Institut de Préparation à l'Administration et à la gestion (IPAG)  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)  

فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات

Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک

NEOMA Business School          

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است.                                                                                                                                                                     این مؤسسه از ادغام  cole Supérieure de Commerce de Reims É و École Supérieure de Commerce de Rouen تشکیل شده است . 

Paris Graduate School of Management  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت

PSB - Paris School of Business  فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Rennes International Business School  

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی

Skema Business School   فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Spéos International Photo School - Paris & London 

فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می‌باشد

Strate école de design فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

Université d’artois

Université Paris - Est

Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)